Τμήμα Ασφαλείας Αργοστολίου

Βιομηχανική Περιοχή Αργοστολίου, Τ.Κ 281 00
Διοικητής
26710 24441, Fax: 26710 24441
Αξιωματικός Υπηρεσίας
26710 28404
26710 27843
Γραμματεία
26710 27842
Γραφείο Αλλοδαπών
26710 27839
Γραφείο Ταυτοτήτων
26710 27845

Χάρτης Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεφαλληνίας (Αργοστόλι)
Χάρτης Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεφαλληνίας (Αργοστόλι)