Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιθάκης

Ακολουθούν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιθάκης, στην επεισοδιακή συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου. 


Οι αποφάσεις1. Τροποποίηση του προυπολογισμού του Δήμου για εγγραφή πίστωσης για την εξόφληση της μεταφοράς του αγάλματος του Οδυσσέα.
Εγκρίνεται ομόφωνα.

2. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου κατόπιν της αρ. 6/2011 πράξης του Τοπικού Συμβουλίου Σταυρού.
Εγκρίνεται ομόφωνα. 

3. Λήψη απόφασης σχετικά με τις ευθύνες της Δημοτικής Αρχής για τα όσα πρωτοφανή συμβαίνουν σε βάρος των επαγγελματιών του νησιού μας.
Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την πρόταση του κ. Χ. Σκληρού και θεωρεί απαράδεκτες και καταδικαστέες τις ενέργειες του Δημάρχου.

4. Τροποποίηση της αρ. 182/2011 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εγκρίνεται ομόφωνα.
5. Έγκριση αρχικής απογραφής και ισολογισμού έναρξης της 01-01-2011.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

6. Τροποποίηση του προυπολογισμού του Δήμου για ενίσχυση πιστώσεων για κάλυψη υποχρεώσεων του Δήμου έως 31-12-2011
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

7. Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.
Εγκρίνεται ομόφωνα το αποτέλεσμα της εκλογής του κ. Γεράσιμου Βερώνη ως εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κεφαλονίτικα Νέα