Μιχαλάτος Θεόφιλος

michalatosΟ   ήταν δήμαρχος Λειβαθούς στην από το 2007 έως το 2010. Από το 2011 είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Κεφαλονιάς.
Γεννήθηκε το 1965 στα Βλαχάτα. Σπούδασε οικονομικά στην Αθήνα. Είναι επιχειρηματίας. Διατηρεί λογιστικό γραφείο στο Αργοστόλι και ασχολείται με τουριστικές επιχειρήσεις.
Υπήρξε επίσης Δημοτικός Σύμβουλος κατά τη τετραετία 2002-2006, επί δώδεκα έτη Κοινοτικός Σύμβουλος Βλαχάτων και Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιοτεχνοεπαγγελματικού Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης από το 2001.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» και Αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κεφαλονιάς & Ιθάκης.

Διαβάστε ειδήσεις για τον Θεόφιλο Μιχαλάτο