Φόρτες: Ουραγοί στο ΕΣΠΑ η Κεφαλονιά και η Ιθάκη

Το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής στα προγράμματα του έχουν οι και η , σύμφωνα με τον περιφερειακό σύμβουλο Μάκη Φόρτε.

Με δεδομένο το ότι το Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν γίνει οι απεντάξεις όλων των νεκρών έργων και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ένταξη νέων, ο κ. Φόρτες ρωτάει τον Αντιπεριφερειάρχη σχετικά με το ποια έργα ανήκουν στη μία ή την άλλη κατηγορία και για ποιο λόγο τα δύο νησιά κατέχουν τόσο μικρό ποσοστό συμμετοχής σε σχέση με την υπόλοιπη περιφέρεια.

Η λίστα με τα ποσοστά συμμετοχής

ΠΙΝ: 87.230.245 (31,15%)

Κέρκυρα: 63.359.865 (22,86%)

Λευκάδα: 59.939.323 (21,40%)

Ζάκυνθος: 35.055.185 (12,51%)

Κεφαλονιά – Ιθάκη: 34.445.070(12,30%)

Κεφαλονίτικα Νέα