«Ομηρική» δωρεά του καθηγητή Φάνη Κακριδή

Την ομηρική βιβλιοθήκη της οικογένειάς του δωρίζει ο καθηγητής Φάνης Κακριδής στην , υπό την εποπτεία του «Κέντρου Οδυσσειακών Σπουδών» και υπό τον όρο να δημιουργηθεί το «Οδύσσειον» (Οδυσσέως Μέλαθρον) και ως τότε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των βιβλίων σε ειδικό χώρο.

Η σχετική επιστολή της δωρεάς αναγνώστηκε στη καταληκτική συνεδρία του
Σεμιναρίου Ομηρικών Σπουδών, που έγινε στην στις 30/8/11 από την
γενική γραμματέα του Κ.Ο.Σ κα Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου.