Το Σεπτέμβριο τα σχολεία, το Νοέμβριο τα βιβλία…

Για το Νοέμβριο, όπως όλα δείχνουν, αναβάλλεται η διανομή των σχολικών βιβλίων στους μαθητές, σύμφωνα ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.
Το κενό φαίνεται πως θα προσπαθήσουν να καλύψουν από το υπουργείο με ανάρτηση στο διαδίκτυο, στο δικτυακό κόμβο του υπουργείου «Ψηφιακό Σχολείο» όλων των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη διανομή DVD στο οποίο θα περιέχονται όλα τα σχολικά εγχειρίδια αλλά και με την αναπαραγωγή με φωτοτυπίες και ψηφιακές εκτυπώσεις από τις διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων.

Εν τω μεταξύ, σε δήλωσή της η υπουργός Παιδείας ανέφερε τα εξής:
«Κανένας γονιός και κανένας μαθητής δεν είναι υποχρεωμένος να κατανοεί
φαινόμενα γραφειοκρατίας και ολιγωρίας, και όχι μόνο, αρμοδίων και
συναρμοδίων,  που οδήγησαν ατυχώς σε αυτή την καθυστέρηση. Ο επιμερισμός
των ευθυνών θα γίνει με ακριβοδίκαιο τρόπο. Τώρα είναι ώρα ευθύνης για
να δώσουμε λύσεις. Θέλω να διαβεβαιώσω λοιπόν γονείς και μαθητές πως με
τους εκπαιδευτικούς στην τάξη θα υπάρχει διαθέσιμη όλη η διδακτέα ύλη, 
ώστε τα μαθήματα να ξεκινήσουν ομαλά.  Θα αποδώσει η σοβαρή επένδυση στο
Ψηφιακό Σχολείο μέσω του οποίου  κάθε μαθητής έχει πρόσβαση σε όλα τα
βιβλία ενώ λαμβάνουμε και θα λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε – σε
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που έχουν την ανάλογη διδακτική
εμπειρία- αυτή η καθυστέρηση στη διανομή των βιβλίων να μην έχει
επίπτωση στους μαθητές και τις μαθήτριες.».

Κεφαλονίτικα Νέα