Υπουργείο Ανάπτυξης: Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς

Με ανακοίνωσή του του σημειώνει ότι παρατηρείται σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
, κατά το
2011, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της Υπηρεσίας Εποπτείας
της Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Και συνεχίζει το υπουργείο:
Μέσα σε διάστημα 8 μηνών (έως τις 12 Αυγούστου 2011), στους
εντατικούς και συστηματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν με στόχο την
προστασία του καταναλωτή και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας
της αγοράς, διαπιστώθηκαν σχεδόν οι διπλάσιες παραβάσεις από όσες είχαν
καταγραφεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010.

Πιο συγκεκριμένα, σε σύνολο 3.753 επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν στους
πρώτους 8 μήνες του 2011 (έναντι 4.690 που ελέγχτηκαν όλο το 2010),
διαπιστώθηκαν 902 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 704.300
ευρώ, έναντι 362.400 ευρώ που είχαν επιβληθεί συνολικά το προηγούμενο
έτος.

Μεταξύ άλλων, ελέγχθηκαν σημεία λιανικής πώλησης (σούπερ
μάρκετ, εμπορικά καταστήματα, λαϊκές αγορές, καταστήματα εστίασης κ.α.)
για θέματα παραπλάνησης του καταναλωτή, όπως έλλειψη τιμοκαταλόγου,
διαφορετική χρέωση από την αναγραφόμενη τιμή, ελλιπή ή ψευδή ενημέρωση
σχετικά με την προέλευση του πωλούμενου είδους, ελλιπή ή ψευδή ενημέρωση
σχετικά με τον εάν το προϊόν που διατίθεται προς πώληση είναι φρέσκο ή
κατεψυγμένο, ψευδείς ή παραπλανητικές προσφορές ή εκπτώσεις κλπ.

Παράλληλα,
ελέγχθηκαν παραγωγικές μονάδες, εισαγωγικές και χονδρεμπορικές
επιχειρήσεις για την ορθότητα της πληροφορίας που αναγράφουν στα
τιμολόγια τους ή στις ετικέτες των προϊόντων σχετικά με την προέλευσή
τους, το καθαρό βάρος ανά τεμάχιο κλπ.
Ακόμη, συστηματικοί έλεγχοι
έγιναν σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια για να διαπιστωθεί εάν εφαρμόζουν το
νόμο για το πάγωμα διδάκτρων για τη σχολική χρονιά 2010-2011 και
επιβλήθηκαν πρόστιμά συνολικής αξίας € 135.423.

Από
τον Ιούλιο του 2011 και στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την
πάταξη της φοροδιαφυγής, τα ελεγκτικά κλιμάκια της Υπηρεσίας Εποπτείας
Αγοράς ελέγχουν στους χώρους δράσης τους και την έκδοση αποδείξεων ταμειακών μηχανών. Σε διάστημα λιγότερο των 45 ημερών έχουν συνταχθεί 90 εκθέσεις και έχουν αποσταλεί στις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ για την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.


Επίσης,
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί ότι ο αριθμός των πρατηριούχων
που ενημερώνει τακτικά την ηλεκτρονική σελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγρών Καυσίμων
www.fuelprices.gr
με τις τιμές πώλησης των υγρών καυσίμων έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί μέσα
στο 2011, αγγίζοντας τον αριθμό των 5.000 πρατηριούχων από ολόκληρη την
.

Δείτε :
Συγκριτικός πίνακας απολογισμού των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί κατά το 2010 και το πρώτο οκτάμηνο του 2011

Κεφαλονίτικα Νέα