Μοσχόπουλος: Χρήσιμο εργαλείο το νέο σχέδιο νόμου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

Στην ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την «περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» μίλησε την Πέμπτη ο βουλευτής Κεφαλονιάς .

Το video της ομιλίας

Η κείμενο της ομιλίας

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΝ 1/9/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

Κύριοι Υπουργοί,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Περίπου πριν 30 χρόνια ο συμπατριώτης μου Βουλευτής Κεφαλονιάς τότε και Υπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης για να περιγράψει την τότε κατάσταση το εξής: «Η πολιτεία οφείλει να τιμήσει τον αυθαίρετο οικιστή φτιάχνοντάς του μνημείο, γιατί η μεταπολεμική σ’ αυτόν οφείλει την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της».

Τότε με τον ν. 1337/1983 ψηφίστηκαν σημαντικές και πρωτοπόρες, για την εποχή εκείνη νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως η τακτοποίηση αυθαιρέτων, η επιχείρηση πολεοδομικής ανασυγκρότησης, οι ζώνες οικιστικού ελέγχου, χρήσεις γης, οι επεκτάσεις οικισμών με κοινωνικά κριτήρια, οι οριοθετήσεις οικισμών και άλλα.

Μπήκαν όροι και κανόνες, που μπορεί να προκάλεσαν αντιδράσεις, αλλά ο χρόνος απέδειξε την αξία τους, όπου αυτοί εφαρμόστηκαν. Και το λέω αυτό γιατί όλα αυτά προχώρησαν και εφαρμόστηκαν, αλλά ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστικός έλεγχος και όποιες μετέπειτα νομοθετικές ρυθμίσεις, πρωτοβουλίες και ενέργειες πάρθηκαν ήταν αποσπασματικές και αναποτελεσματικές. Έτσι φτάσαμε σήμερα, σε μια νέα γενιά αυθαιρέτων, που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο.

Είχε πει ακόμη ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης ότι: «Τίποτε δεν είναι στατικό. Η εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, τα προβλήματα που δημιουργεί η ίδια η ανάπτυξη, οι νέες ανάγκες μιας εξελισσόμενης κοινωνίας, επιβάλλουν όλα αυτά που συζητάμε σήμερα, το 1983, να επανεξετάζονται, να αναθεωρούνται και να προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις των καιρών». Αυτό κάνουμε σήμερα, καθυστερημένα βέβαια.

Με το νομοσχέδιο που συζητάμε επιχειρούμε μια διττή τομή: αφενός στον τομέα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και αφετέρου στον τομέα της αυθαίρετης δόμησης.

Το παρόν σχέδιο νόμου, αποτελεί διέξοδο στα συσσωρευμένα προβλήματα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, αφού με τις διατάξεις του προτείνει τη συρρίκνωση των ατέρμονων γραφειοκρατικών διαδικασιών χωρίς καμία έκπτωση στην προστασία του περιβάλλοντος και θεμελιώνει την ισότητα μεταξύ των πολιτών, χαράσσοντας μια «κόκκινη γραμμή» στην  μελλοντική αυθαίρετη δόμηση.

Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα μια χώρα με πληθυσμό 6 φορές μικρότερο από τη Γαλλία να αντιστοιχούν 1.902 φάκελοι ανά εκατομμύριο κατοίκων, ενώ στη Γαλλία μόλις 60, δηλαδή 32 φορές μεγαλύτερος αριθμός. Και ταυτόχρονα, ο χρόνος αναμονής για αδειοδότηση περιβαλλοντικών όρων να φθάνει έως και τα 3 χρόνια, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη κυμαίνεται στους 10 μήνες.
Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε μη νόμιμες ενέργειες, εκνευρισμό, πολύ συχνά σε επιθετική συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στο φυσικό και προφανώς, διαρκές εμπόδιο στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις.

Είναι ένα νομοσχέδιο, που αφορά όλους τους πολίτες της χώρας, από τον ιδιοκτήτη της πρώτης κατοικίας, έως τον παραγωγό, τον έμπορο ή το βιομήχανο, ακόμα και το ίδιο το δημόσιο, αφού όλα τα δημόσια έργα κατά την κατασκευή και τη λειτουργία τους αξιολογούνται περιβαλλοντικά.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επιδιώκεται:

·        Η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος που αποτελεί το βασικό άξονα του νομοσχεδίου.

·        Η κατηγοριοποίηση των κτισμάτων, των εγκαταστάσεων και των έργων, δίνει τη δυνατότητα για συνεχή και ουσιαστικό έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που όμως αποσκοπεί στην ευζωία του πολίτη και την αειφορική ανάπτυξη αυτής της χώρας.

·        Εξασφαλίζεται η καταγραφή των αυθαίρετων κτισμάτων και εγκαταστάσεων κάθε είδους και για πρώτη φορά θεσπίζεται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Έτσι θα είναι πλέον εφικτό να εντοπισθούν οι τυχόν νέες αυθαίρετες δομήσεις και να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία αντιμετώπισης των παραβάσεων αυτών.

·        Συγκροτείται η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων Αυθαιρέτων, με την οποία προσδοκάται πως θα υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος. Το σύστημα ελέγχου που υπήρχε αδυνατούσε να φέρει εις πέρας το έργο του, αφού είτε ήταν επιφορτισμένο με πλήθος άλλων αρμοδιοτήτων είτε λόγω ανοχής, δεν προέβαινε στις ανάλογες διαδικασίες. Η κατεδάφιση αυθαιρέτων θα συνεισφέρει στο Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο αφού θα απελευθερωθούν οι παράνομα κατειλημμένοι χώροι αναψυχής και πρασίνου.

·         Θεσπίζεται το ειδικό πρόστιμο, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο στη σχέση περιβαλλοντικού οφέλους και βλάβης και όπως θα ήταν δίκαιο εξαρτάται από πλήθος κριτηρίων όπως πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, αλλά και κοινωνικά κριτήρια που πρέπει εδώ να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες μας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο αποτελεί και αντικίνητρο για μελλοντικές παραβάσεις, αλλά και ενίσχυση των πόρων του κράτους.

Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, να γίνει πραγματικότητα η πράσινη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και του πολίτη. Γι’ αυτό:

·        Ενδυναμώνεται ο ρόλος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
·         Ενισχύονται και πραγματοποιούνται ουσιαστικοί έλεγχοι με αυτοψίες και κυρώσεις σε όσους παρανομούν.
Απλοποιείται επιτέλους η δαιδαλώδης διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Αποτέλεσμα αυτής της απλοποίησης θα είναι οι 21.500 φάκελοι που κατατίθενται το χρόνο να υποδεκαπλασιαστούν φθάνοντας κάτω από 2.000. Δεν μπορεί για παράδειγμα η βελτίωση οδοστρώματος, δηλαδή άσφαλτος πάνω στην άσφαλτο, για ένα δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο να απαιτεί πέντε αδειοδοτήσεις, τρεις αρχαιολογίες, Δασαρχείο και περιβάλλον και να κάνει  πάνω από ένα χρόνο.

·        Ακόμη, τα κτήρια αποκτούν ταυτότητα και βάσει των ρυθμίσεων του παρόντος νομοσχεδίου τα αυθαίρετα κτίσματα χάνουν το δικαίωμα δικαιοπραξιών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Οι εθιμικές πρακτικές των παλαιοτέρων ετών με την ανοχή και τη συγκατάθεση φορέων και πολιτών οδήγησαν σε μια συνταγή λανθασμένη με περιβαλλοντική υποβάθμιση, αυθαίρετη δόμηση και υπεργραφειοκρατία. Με το νομοσχέδιο αυτό έρχεται η ώρα της τακτοποίησης και της διαφάνειας.
Για να πετύχουμε χρειάζεται να λειτουργήσει το σύνολο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

·        Δεν μπορεί το πολεοδομικό σχέδιο μιας περιοχής, όπως στην περιοχή της Λάσσης Αργοστολίου, να συζητείται 22 χρόνια και ακόμη να μην έχει περάσει Κεντρικό ΣΧΟΠ.

·        Δεν μπορεί τα έγγραφα για μια επικαιροποίηση περιβαλλοντικών όρων, δημοσίου έργου, που μάλιστα είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, από την για να φτάσει στην ΕΥΠΕ, μέσω Κέρκυρας, να κάνει πάνω από τρεις μήνες.

·        Δεν μπορεί από το Μάρτιο μέχρι σήμερα να μην έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται από το της Βιοποικιλότητας, για την τακτοποίηση των οικοπέδων 500m2 που έχουν δημιουργηθεί από κατάτμηση με παραχώρηση δρόμου στο δήμο.

·        Δε μπορεί ακόμη να μην έχουν ορισθεί με σαφήνεια τα όρια περιοχών Natura και ούτε αυτά, που τελειώνουν στην ακτογραμμή με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πολίτες.

Με αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς, μετά βέβαια από τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κάνατε δεκτές κύριε Υπουργέ, μετά την εξαντλητική συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή, αλλά και τη διαβούλευση –και αυτό σας τιμά- θεωρώ ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου θα αποδειχθεί στην πράξη ένα χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώ0πιση των υπαρκτών προβλημάτων που έχουν σχέση με τις αδειοδοτήσεις και την αυθαίρετη δόμηση. Τη χρησιμότητα του θα τη βρούμε βέβαια μπροστά μνας στο μέλλον, εμείς και τα παιδιά μας.

Σας ευχαριστώ.

Κεφαλονίτικα Νέα