Το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό έργο στον κόσμο στη Μακεδονία

Στη δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισμού για το μεγαλύτερο
φωτοβολταϊκό έργο στον κόσμο
, αυτό της στη Δυτική Μακεδονία, ισχύος
200 MW, προχώρησε η ΔΕΗ

Πιο συγκεκριμένα, στα 15 σχήματα τα οποία επιλέχθηκαν από την
προηγούμενη φάση του διαγωνισμού θα σταλεί η Πρόσκληση για την Κατάθεση
Δεσμευτικών Προσφορών η οποία αφορά στην επιλογή στρατηγικού εταίρου για
υποχρεωτικά τρεις δράσεις:

1. Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 200MW στη Δυτική Μακεδονία.

2. Την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία.

3. Άλλες ενεργειακές και τεχνολογικές δράσεις στη Δυτική Μακεδονία.

Η επιλογή στρατηγικού εταίρου θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα
οικονομική προσφορά και σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία της κάθε
προσφοράς. Στόχος είναι οι τελικές προσφορές να έχουν υποβληθεί το
αργότερο στις αρχές του 2012, ώστε να επιλεγεί ανάδοχος και η κατασκευή
να ξεκινήσει το προσεχές καλοκαίρι.


Το έργο θα αναπτυχθεί σε περιοχή 5.200 στρεμμάτων στο Λιγνιτικό Κέντρο
της Δυτικής Μακεδονίας
. Πρόκειται για μια επένδυση με συνολικό ύψος της
τάξης των € 500 εκατ. Η παραγωγή του σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια
υπολογίζεται να καλύπτει τις ανάγκες 55.000 νοικοκυριών, ενώ η
λειτουργία του υπολογίζεται να συμβάλλει στην αποφυγή εκπομπής ρύπων CO2
περίπου 300.000 tn ετησίως. Ταυτόχρονα, η μονάδα κατασκευής
φωτοβολταϊκών συστημάτων θα συνεισφέρει και θα αυξήσει σημαντικά την
εθνική προστιθέμενη αξία στο έργο, δημιουργώντας μόνιμες θέσεις
εργασίας. Αναμένεται να δημιουργηθούν 500 θέσεις εργασίας κατά την
περίοδο κατασκευής (2 έτη) και 200 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας κατά τη
διάρκεια λειτουργίας.

Κεφαλονίτικα Νέα