Προσλήψεις αναπληρωτών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Το , Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη εξακοσίων τριάντα επτά (637) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ14.04, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04,
ΠΕ18.09, ΠΕ18.12,ΠΕ18.13, ΠΕ18.15, ΠΕ18.16, ΠΕ18.17, ΠΕ18.20, ΠΕ18.30,
ΠΕ18.35, ΠΕ18.36 και ΠΕ18.38 ΕΑΕ
, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2011-2012.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 19-9-2011 έως και την Τετάρτη 21-9-2011.
Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι εδώ.
Κεφαλονίτικα Νέα