Μισθοί κάτω από τις κλαδικές

«Παράθυρο» για τη μείωση των μισθών στις μικρές επιχειρήσεις κάτω από τα
όρια των κλαδικών συμβάσεων
και μέχρι τα όρια των αποδοχών της ΕΓΣΣΕ,
με ειδικές επιχειρησιακές συμφωνίες που θα συνάπτουν ο εργοδότης και η
πλει­ονότητα των εργαζομένων (ένωση προσώπων), «άνοιξαν» οι εκπρόσωποι
των εργοδοτικών οργανώσεων.

Την πρόταση υπέβαλαν στη γ.γ. του υπουργείου
Εργασίας Αννα Στρατινάκη οι εκπρόσωποι του , στο πλαίσιο του
διαλόγου για την αλλαγή του νόμου Κατσέλη για τις ειδικές επιχειρησιακές
συμβάσεις (όπως ζήτησε η τρόικα). Η πρόταση έγινε με το επιχείρημα ότι
οι μικρές επι­χειρήσεις, με προσωπικό κάτω των 20 ατόμων, δεν μπορούν
στην πράξη να υπογράψουν ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις, αφού,
ελλείψει σωματείων, χρειάζεται η συμφωνία των κλαδικών συνδικάτων, τα
οποία είναι αντίθετα. Α.Χ