Υφαλοκρηπίδα

Τι είναι η υφαλοκρηπίδα;
Η Υφαλοκρηπίδα είναι τμήμα του παράκτιου βυθού της θάλασσας. Η προέκταση της ακτής κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ως το σημείο που ο βυθός αποκτάει απότομη κλίση (30 έως 45 μοίρες).
Το τμήμα με την απότομη κλήση ονομάζεται υφαλοπρανές. Από την αρχή του υφαλοπρανούς μέχρι και βάθος 2.500 μέτρων η περιοχή ονομάζεται ηπειρωτικό ανύψωμα και από τα 2.500 μέτρα βάθος και πέρα ωκεάνια άβυσσος. Υφαλοκρηπίδα, υφαλοπρανές και ηπειρωτικό ανύψωμα ονομάζονται υφαλοπλαίσιο.

ifalokripida

Νομικός ορισμός της υφαλοκρηπίδας

Πέρα από το γεωλογικό ορισμό της υφαλοκρηπίδας υπάρχει και ο νομικός ορισμός που γίνεται με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Θενών για το Δίκαιο της Θάλασσας ορίστηκε ότι ως υφαλοκρηπίδα ορίζεται, κατά βάση, ο βυθός της θάλασσας εντός ακτίνας 200 ναυτικών μιλίων από την ακτή. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη γεωλογική μορφή του βυθού. Σε περίπτωση όμως που το υφαλοπλαίσιο εκτείνεται και πέρα των 200 μιλίων από την ακτή, τότε η υφαλοκρηπίδα κατά το Διεθνές Δίκαιο προεκτείνεται είτε ως τα 350 ν.μ. είτε ως τα 100 ν.μ. πέραν της ισοβαθούς των 2.500μ. είτε ως τα 60 ν.μ. από τη βάση του ηπειρωτικού ανυψώματος.

Η διένεξη Ελλάδας – Τουρκίας για την υφαλοκρηπίδα

Η διένεξη της Ελλάδας και της Τουρκίας για την υφαλοκρηπίδα αφορά στην οριοθέτησή της στο Αιγαίο. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η υφαλοκρηπίδα πρέπει να οριοθετηθεί με βάση την αρχή της μέσης γραμμής (ανάμεσα στην υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας και της Τουρκίας) ενώ η Τουρκία υποστηρίζει ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν έχουν δικαίωμα υφαλοκρηπίδας. Επίσης υποστηρίζει ότι η απόσταση των ελληνικών νησιών από τα τουρκικά παράλια αποτελεί «ειδική περίσταση» και για τους λόγους αυτούς δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το ζήτημα έγκειται στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας σε δύο συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή αφενός στη θαλάσσια προέκταση της συνοριακής γραμμής στη Θράκη και αφετέρου στα πλησίον της Τουρκικής ακτής ευρισκόμενα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και στη Δωδεκάνησο. Δεν αφορά σαφώς σε ολόκληρη την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου όπως όψιμα ισχυρίζεται η Τουρκία, η οποία άλλωστε είχε παραχωρήσει άδειες διεξαγωγής πετρελαϊκών ερευνών σε τουρκικές επιχειρήσεις μόνο για τα δύο προαναφερόμενα σημεία.
Επιπλέον, όπως σαφώς προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και τη σχετική νομολογία (Σύμβαση της Γενεύης 1958, Σύμβαση 1982 Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας, Απόφαση Διεθνούς Δικαστηρίου για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας της Βόρειας Θάλασσας 1969) τα νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα υφαλοκρηπίδας, παρά τους περί του αντιθέτου νομικά αβάσιμους ισχυρισμούς της Τουρκίας.

Κεφαλονίτικα Νέα