Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το , Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012,
προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 101 εκπαιδευτικοί του κλάδου
ΠΕ70-Δασκάλων και 45 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών
για την
κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να
παρουσιαστούν
στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη
υπηρεσίας από την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 20
Σεπτεμβρίου 2011
και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή
Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου
προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία
πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία
ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι εδώ.
Κεφαλονίτικα Νέα