Vodafone και Wind πάνε για γάμο…

Ήταν να μην αρχίσουν οι συγχωνεύσεις. Τώρα φαί­νεται να μην σταματούν. Έτσι Vodafone και Wind επιβεβαι­ώνουν
αυτό που συζητούν εδώ και δύο μήνες: την πιθανότητα ενός μεταξύ τους
γάμου. Οι δύο εται­ρείες λένε πως οι διαπραγματεύ­σεις είναι ακόμη σε
αρχικό στά­διο. Όμως, υπάρχουν ήδη κάποια δεδομένα:

Η συγχώνευση θα αφορά την ευγενική απορρόφηση της Wind Hellas από τη
Vodafone Ελλάδας. Η νέα εταιρεία θα είναι η μεγαλύ­τερη στην Ελλάδα σε
αριθμό συν­δρομητών, παίρνοντας τα πρω­τεία (τουλάχιστον κατά τη
σύστα­σή της, διότι μετά ποιος ξέρει…) από την Cosmote. Η Vodafone και
η Wind υπολογίζεται ότι αθροιστι­κά σε επίπεδο συνδρομητών
ελέγ­χουν το 52% – 53% της αγοράς, ενώ η Cosmote το 47% – 48%.
Ει­δικότερα, σύμφωνα με τα εταιρικά στοιχεία του περασμένου Ιουνίου, η
Cosmote έχει 7.700.000 συν­δρομητές, η Vodafone 3.995.000 η Wind (περσινά στοιχεία) κάτι λι­γότερο από 3,9 εκατ. – οι αριθμοί αφορούν συνδέσεις και καρτοκινητά.Συνέργειες και περικοπές

Εφόσον προκύψει η συγχώνευ­ση, τον πρώτο λόγο θα έχουν το κλείσιμο
καταστημάτων και οι πε­ρικοπές προσωπικού. Οι δύο εται ρείες έχουν
περισσότερους από 3.500 υπαλλήλους. Ένα κοινό σχήμα θα χρειάζεται πολύ
λιγό­τερους, ενώ το πιθανότερο είναι τα καταστήματα να μειωθούν κα­τά
40%. Οι εκτιμήσεις της αγοράς μιλούν για 1.000 θέσεις εργασίας
λιγότερες.

Καταλύτης για μια συμφωνία εί­ναι η δαπάνη για τις νέες συχνότητες, η
οποία φαίνεται πως θα επη­ρεάσει (πάλι) αρνητικά τα κρατικά έσοδα. Η
δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι­νωνιών και
Ταχυδρομείων για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις
ζώνες των 900 και των 1.800 MHz λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου. Οι εταιρείες
κι­νητής ήδη σχεδιάζουν να υποβά­λουν ενστάσεις για το υψηλό κό­στος του
δημοπρατούμενου φά­σματος, που με βάση τις τιμές εκ­κίνησης αντιστοιχεί
σε 380 εκατ. ευρώ. Δηλαδή η Vodafone, για να διατηρήσει το φάσμα που
έχει, θα πρέπει να καταβάλει 170 εκατ., η Wind 130 εκατ., ενώ η Cosmote περίπου 80 εκατ.

Οπότε, εάν Vodafone και Wind καταλήξουν σε ντιλ, η νέα εται­ρεία δεν
θα χρειάζεται το σύνολο του φάσματος που έχουν σήμερα στην κατοχή τους
(αλλά κάτι πε­ρισσότερο από το μισό), οπότε και το Δημόσιο θα χάσει
περίπου άλλα 100 εκατ. απ’ αυτά που υπολόγιζε να πάρει από τις άδειες…