Προκήρυξη διαγωνισμού για ιατρικές μπλούζες μίας χρήσης από το Νοσοκομείο Κεφαλονιάς

Ιατρικές μπλούζες μίας χρήσης θα προμηθευτεί το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Το νοσοκομείο ανακοίνωσε τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 4.000 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Η Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/12/2011, ημέρα Τρίτη, στις 12:00 μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένη τεχνική και οικονομική προσφορά (και σε ηλεκτρονική μορφή) μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Διαβάστε την προκήρυξη του διαγωνισμού

Κεφαλονίτικα Νέα

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0