Νέα δρομολόγια για τα ΚΤΕΛ. Χωρίς απογευματινό δρομολόγιο Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο

Χωρίς απογευματινό δρομολόγιο μένει η κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Σάββατο σύμφωνα με τα νέα δρομολόγια που ανακοίνωσε το .  

Τα νέα Δρομολόγια Κεφαλονιά – Αθήνα

Δευτέρα, Τετάρτη

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΑΘΗΝΑ 07.00 ΛΗΞΟΥΡΙ – ΣΑΜΗ – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
07.30 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΣΑΜΗ – ΑΘΗΝΑ
12.30 ΑΡΓΟΣΤΟΛI – ΠΟΡΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ – ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 08:30 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΣΑΜΗ – ΛΗΞΟΥΡΙ
08.45 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΣΑΜΗ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
15.45 ΑΘΗΝΑ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
19.00 ΠΑΤΡΑ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΑΘΗΝΑ 07.00 ΛΗΞΟΥΡΙ – ΣΑΜΗ – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
07.30 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΣΑΜΗ – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
12.30 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΠΟΡΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΑΘΗΝΑ
15.00 ΠΑΤΡΑ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
15.45 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΣΑΜΗ – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
08.30 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΣΑΜΗ – ΛΗΞΟΥΡΙ
08.45 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΣΑΜΗ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
11.45 ΑΘΗΝΑ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
17.00 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΣΑΜΗ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  

Σάββατο

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΑΘΗΝΑ
07.00 ΛΗΞΟΥΡΙ – ΣΑΜΗ – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
07.30 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΣΑΜΗ – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
12.30 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΠΟΡΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
08.30 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΣΑΜΗ – ΛΗΞΟΥΡΙ
08.45 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΣΑΜΗ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
11.45 ΑΘΗΝΑ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
15.00 ΠΑΤΡΑ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ