Προκήρυξη Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς για την προμήθεια υπερηχοτομογράφου

Προκήρυξη Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς για την προμήθεια υπερηχοτομογράφου Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Ενός (1) Εγχρώμου Υπερηχοτομογράφου Γενικής Χρήσης (ΚΑΕ 2102-01405) προϋπ. Δαπάνης 80.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου την 30-3-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00.
Οι όροι της προκήρυξης διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών αντί καταβολής ποσού 15,00 ευρώ με γραμμάτιο είσπραξης στο ταμείο του Νοσοκομείου ή αντικαταβολή στο Ταχυδρομείο πλέον ταχυδρομικών εξόδων.
Πληρ. Καθημερινά: Γρ. Προμηθειών από 07.00-14.00 εκτός αργιών τηλ.: 2671038023 και fax 26710-28886.
8-2-2012
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0