Άνοιξαν τα σπήλαια της Μελισσάνης και της Δρογκαράτης.

Άνοιξαν και πάλι τα σπήλαια της Μελισσάνης και της Δρογκαράτης. Τα σπήλαια θα λειτουργούν από τις 9:00 το πρωί έως τις 5:00 το απόγευμα.

Άνοιξαν τα σπήλαια της Μελισσάνης και της Δρογκαράτης. Άνοιξαν και πάλι τα σπήλαια της Μελισσάνης και της Δρογκαράτης. Τα σπήλαια θα λειτουργούν από τις 9:00 το πρωί έως τις 5:00 το απόγευμα.