Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης: Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας

Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης: Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας Σαν σήμερα, πριν από 30 ακριβώς χρόνια, στις 30 Απριλίου 1982 και ύστερα από διαπραγματεύσεις δέκα περίπου ετών ψηφίστηκε στη Νέα Υόρκη, έδρα του ΟΗΕ, η Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS). Για την Ελλάδα, μια χώρα κατ΄εξοχήν παράκτια και νησιωτική, η σύμβαση αυτή έχει  εξαιρετική σημασία. Και αυτό γιατί με τις εγκριθείσες ρυθμίσεις αναγνωρίζεται ο δικαίωμα κάθε κράτους να έχει Αιγιαλίτιδα Ζώνη 12 ναυτικά μίλια και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη () 200 ναυτικά μίλια, μέσα στην οποία μπορούν να ασκούνται κυριαρχικά δικαιώματα εκμετάλλευσης των φυσικών  και πλουτοπαραγωγικών πόρων που βρίσκονται στην υδάτινη στήλη και στο βυθό και επίσης να προστατεύεται το θαλάσσιο περιβάλλον. Στη υπόθεση αυτή πρέπει να προστεθούν και οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) που ξεκίνησαν πριν μερικά χρόνια και για τις οποίες η χώρα μας δεν έχει ακόμα κινητοποιηθεί ικανοποιητικά. Επομένως, σε μια εποχή αυξανόμενων συγκρούσεων και έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα στις δραστηριότητες και τις χρήσεις που αναπτύσσονται στη θάλασσα (τουρισμός, ιχθυοκαλλιέργειες, εξόρυξη υδρογονανθράκων κ.α.) είναι επείγουσα ανάγκη να υπάρξει μια σύγχρονη και ορθολογική πολιτική για τη θαλάσσια επιφάνεια της ελληνικής επικράτειας (Χωρικά ύδατα και ΑΟΖ) που είναι τριπλάσια σε έκταση από την αντίστοιχη χερσαία και αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα από γεωοικονομική και γεωπολιτική άποψη. Στα Ιόνια νησιά, που αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες- αν όχι τη μεγαλύτερη- σε θαλάσσια έκταση περιφέρεια της χώρας, πρέπει να μελετηθεί επισταμένως ο θαλάσσιος  χώρος από κάθε πλευρά, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή και με τρόπο που να αποτελέσει παράδειγμα και για τις άλλες νησιωτικές περιοχές. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να συντονίσουν τις δυνάμεις τους για το σκοπό αυτό. Το , όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, θα βοηθήσει και θα αναλάβει πρωτοβουλίες ανάδειξης του σημαντικού αυτού θέματος για τα νησιά μας και την χώρα μας, συμβάλλοντας με κάθε τρόπο και μέσον σε μια βαθύτερη γνώση και ευαισθητοποίηση για τη θάλασσα, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη τα στόχων μιας αειφορικής και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της θαλάσσιου χώρου. Για το ΔΣ του ΙΚΙ