Εγκρίθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο «Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης» για τον Αργοστόλι

Την έγκριση των 4 Επιχειρησιακών Σχεδίων Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης () για τις πόλεις Κέρκυρας, Λευκάδας, Αργοστολίου και Ζακύνθου, που υπέβαλαν οι αντίστοιχοι Δήμοι, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Σπυρίδων Σπύρου. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης για κάθε ανέρχεται στα 2.000.000€. Πιο συγκεκριμένα, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο σχέδιο του για το είναι τα εξής: ΟΣΑΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οδού 21ης Μαΐου Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Μαϊστράτου – Κυανής Ακτής Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης και σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης – Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας Δημοτικού κολυμβητηρίου Αργοστολίου – Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού καταστήματος επί της πλατείας Βαλλιάνου Υποστήριξη Ωρίμανσης Πράξεων ΟΣΑΑ Εκτός από τα παραπάνω, τα ΟΣΑΑ προβλέπουν και τη δυνατότητα υλοποίησης και άλλων έργων μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA. Μετά την έγκριση των Επιχειρησιακών Σχεδίων, η Διαχειριστική Αρχή θα προχωρήσει στην πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των παραπάνω έργων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 85% και το Ελληνικό Δημόσιο.