Επιπλέον άδεια δικαιούται όποιος αρρωστήσει στις διακοπές

καλοκαιρινή άδεια Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος αρρωστήσει κατά τη διάρκεια της κανονικής του άδειας, τότε μπορεί να διεκδικήσει τη μετατροπή της άδειας, για το διάστημα αυτό, σε αναρρωτική. Με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται η κανονική του άδεια, για το διάστημα που αρρώστησε, για αργότερα. Παλαιότερη απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου έδινε στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να μετακινήσουν την κανονική άδεια σε άλλη περίοδο αν συμπίπτει με άδεια ασθενείας.