Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις μεταφορές των μαθητών

Συνεδρίασε χθες, στο Αργοστόλι, το Ιονίων Νήσων το οποίο συζήτησε, εκτός ημερήσιας διάταξης, το θέμα των σχολικών μεταφορών στην . Στη συζήτηση παρενέβησαν ο εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς, Γιώργος Σπυράτος και η εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ, Διονυσία Πεντογάλου. Το αποφάσισε κατά πλειοψηφία: 1) Τροποποίηση του άρθρου 1 της ΚΥΑ 35415/28-7-2011 ΦΕΚ 1701 για να περιοριστεί στο μισό η απόσταση που ορίζει για τη διαμονή των μαθητών από την έδρα των σχολείων. 2) Να γίνει οικονομοτεχνική μελέτη για να εξετασθεί η δυνατότητα υλοποίησης του έργου των μεταφορών με λιγότερα χρήματα από αυτά που προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας 3) Να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων 4) Να εξοφληθούν τα χρέη προς όσους εκτέλεσαν το έργο των μεταφορών.