Υποβάθμιση της Ιταλίας από τη Moody’s

300x200_134216017964 Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s προχώρησε στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ιταλίας κατά δύο βαθμίδες από Α3 σε Βaa2, διατηρώντας παράλληλα αρνητικές προοπτικές. Ως αιτίες της υποβάθμισης ο οίκος αναφέρει τη διάχυση της κρίσης χρέους από την Ελλάδα και την Ισπανία. «Η είναι πιο πιθανό να βιώσει μια απότομη αύξηση του κόστους χρηματοδότησης ή να χάσει την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων, λόγω της εύθραυστης εμπιστοσύνης των αγορών και του κινδύνου μόλυνσης από την Ελλάδα και την Ισπανία» αναφέρει χαρακτηριστικά η Moody’s στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Παράλληλα, ο οίκος επισημαίνει πως παράγοντες όπως η αύξηση της ανεργίας, εμποδίζουν την να επιτύχει τους στόχους μείωσης των ελλειμμάτων της, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στον αποκλεισμό της από τις αγορές.