Παραιτήθηκε από την Διαδημοτική ο Σπυρονικόλας Σολωμός

Σπυρονικόλας Σολωμός Παραιτήθηκε ο αντιδήμαρχος Ελειού Πρόννων, από την οικονομική επιτροπή της Διαδημοτικής Επιχείρησης Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος. Ο λόγος της παραίτησης ήταν ο αυξημένος φόρτος εργασίας και το Δ.Σ. της Διαδημοτικής αποφάσισε την ανάθεση την αντικατάστασή του από τον Αλέξανδρο Μοσχονά, αντιπρόεδρο της Επιχείρησης.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα