Ποιοι προσλαμβάνονται και ποιοι αποκλείονται από τις προσλήψεις με το πρόγραμμα ΚΟΧ στην Κεφαλονιά

Δείτε τον κατάλογο με τα ονόματα όσων προσλαμβάνονται με το πρόγραμμα ΚΟΧ, στην Κεφαλονιά αλλά και αυτούς που αποκλείστηκαν από τις προσλήψεις.     Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

Δείτε τον κατάλογο με τα ονόματα όσων προσλαμβάνονται με το πρόγραμμα ΚΟΧ, στην αλλά και αυτούς που αποκλείστηκαν από τις προσλήψεις.  

 

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα