Εθελοντική ομάδα Δασοπυρόσβεσης Ελειού Πρόννων: Ευχαριστίες

Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης Ελειού Πρόννων θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά την, , την Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Πυλάρου και το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών για την πολύτιμη βοήθειά τους κατά τη κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στον Κατελειό στις 8 Αυγούστου 2012