Γιάννης Γαβριελάτος: Για τη φυγή των αρχαίων από τον Πόρο.

Γιάννης Γαβριελάτος Ο αντιδήμαρχος Πρόννων κ. σε συνέντευξή του που εύκολα κάποιος μπορεί να δει στο διαδίκτυο, δήλωσε το απόγευμα της 12ης Σεπτεμβρίου ότι δε γνώριζε τίποτα για τη φυγή των αρχαίων από τον Πόρο. Η ίδια η συνέντευξη και το ύφος του αντιδημάρχου αποκαλύπτει ότι ο κ. αντιδήμαρχος γνώριζε, ήταν παρών στη μεταφορά, υποδέχθηκε τους μεταφορείς, άνοιξε την πόρτα. Αν και η αυτοδιοίκηση απεργούσε, ο κ. αντιδήμαρχος δεν απεργούσε. Γνώριζε για τη μεταφορά των αρχαίων, συνέβαλλε σε αυτήν και ένας υπεύθυνος δημόσιος άνδρας θα αναλάμβανε την ευθύνη του.
Δε θέλω να ασχοληθώ πολύ με το τοπικό συμβούλιο στον Πόρο διότι και αυτού τα μέλη και ο πρόεδρός του διατείνονται ότι δε γνωρίζουν. Αιφνιδιάστηκαν. Και αν γνώριζαν ισχυρίζονται ότι θα αντιδρούσαν. Μα είναι οι ίδιοι που ψήφισαν κατά της δημιουργίας εκθεσιακού κέντρου στον Πόρο. Αυτοί αρνήθηκαν το αυτονόητο. Αυτοί πρότειναν την κωμική λύση των Τζαννάτων. Λύση που δεν υποστήριξαν στην πράξη, αλλά την πρότειναν προσχηματικά. Το τοπικό συμβούλιο γνώριζε και αν ήταν ένα υπεύθυνο τοπικό συμβούλιο θα αναλάμβανε την ευθύνη του. Αν δε γνώριζε εξάλλου θα παραιτείτο.
Το δημοτικό συμβούλιο Κεφαλονιάς ομόφωνα με μια ψήφο στη μειοψηφία και μια συνειδητή αποχή επίσης ψήφισε κατά της ίδρυσης εκθεσιακού χώρου στον Πόρο. Συνειδητά στράφηκαν κατά του μέλλοντος της περιοχής. Γνώριζαν τη μεταφορά των αρχαίων, στην πραγματικότητα τη σχεδίασαν. Αν ήταν υπεύθυνοι θα αναλάμβαναν τις ευθύνες τους. Είναι τελικά για μένα φανερό ότι ο τόπος χρειάζεται υπεύθυνη ηγεσία και ανθρώπους. Ανθρώπους αποφάσεων και ανθρώπους αντίληψης. Όλοι αυτοί που εκ των υστέρων εκφράζουν την οδύνη τους για αποφάσεις που οι ίδιοι πήραν ή τουλάχιστον προκάλεσαν, απλά αποδεικνύουν το έλλειμμα, την αδυναμία και την ανευθυνότητά τους.