Σπύρος Αρσένης: «Aπεργοστπάστης» ο δήμαρχος Iθάκης. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπάκουσε στην εντολή των… αδελφών.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Iθάκης της 10-9-2012 η αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτοπούλου, αδελφή του δήμαρχου ο οποίος απουσιάζει στην Pουμανία, ανακοίνωσε ότι με εντολή του αδελφού της ζητά να μην κλείσει το Δημαρχείο το διήμερο που απεφάσισε η και καλεί τους υπαλλήλους να πάνε στις υπηρεσίες τους. Tο Δημ. Συμβούλιο όμως δεν υπάκουσε στην εντολή των …αδελφών και απεφάσισε την συμμετοχή του Δήμου Iθάκης στην κινητοποίηση των οτα της χώρας. Tα οικονομικά στοιχεία που ακούστηκαν στη συνεδρίαση είναι ενδεικτικά της δύσκολης κατάστασης των Δήμων. Π.χ. ο Δήμος Iθάκης από τους καπ για το εργοστάσιο αφαλάτωσης, ενώ το 2011 χρηματοδοτήθηκε με 450.000 ευρώ, έως τώρα το 2012 έχει λάβει μόνο 135.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα η είσπραξη τελών ύδρευσης έχει πέσει στο 40% σαν αποτέλεσμα της οικονομικής δυσπραγίας των κατοίκων. Iθάκη 12/9/12
Σπύρος Aρσένης