Σε τρεις διεταιρικές συναντήσεις σε Ελλάδα και Ιταλία συμμετείχε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Σε τρεις διεταιρικές συνατήσεις η Περιφέρεια Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – 2007-2013» η συμμετείχε σε τρεις διεταιρικές συναντήσεις σε Ελλάδα και Ιταλία. Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Innovoil, προκειμένου να συζητήσουν την πορεία του προγράμματος και την υλοποίηση των δράσεων της προσεχούς φάσης. Κατάρτιση σαφών κριτηρίων για την παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό € 86.800,00, αφορά στην εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου για την αξιοποίηση του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου και έχει κύριο στόχο την κατάρτιση σαφών κριτηρίων για την παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, αναμένονται τα εξής αποτελέσματα: 1. Δημιουργία ενός τελικού προϊόντος με τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές όσον αφορά, κυρίως, στην περιεκτικότητα σε φαινόλες και στερόλες, καθώς και την τυποποίηση του επιπέδου οξύτητας σε συνάρτηση με την πρώτη ύλη (ποικιλία, γεωγραφική προέλευση, συνθήκες καλλιέργειας) αλλά και τη μέθοδο επεξεργασίας. 2. Τυποποίηση μιας συσκευασίας αποθήκευσης, η οποία να διασφαλίζει τη βέλτιστη διατήρηση των παραπάνω χαρακτηριστικών μέχρι να φτάσει στα χέρια του καταναλωτή. 3. Δημιουργία ενός προϊόντος με τυποποιημένη εμπορική επωνυμία, το οποίο θα είναι υψηλής ποιότητας και θα μπορεί να διατεθεί σε χιλιάδες τουρίστες, βοηθώντας έτσι την τοπική οικονομία. Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκπροσώπησε ο Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Νίκος Καλόγερος. Χρήση βιοφαινολών από προϊόντα κατεργασίας Ευρωπαϊκής ελιάς Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε, στα Ιωάννινα, η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος BIOOLEA (Χρήση βιοφαινολών από προϊόντα κατεργασίας Ευρωπαϊκής ελιάς), η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα για την έναρξη της υλοποίησής του. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό €848.550, επιδιώκει να βελτιώσει τις συνθήκες παραγωγής ελιάς και ελαιολάδου και να προτείνει στους ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων μεθόδους και τρόπους διαχείρισης των λυμάτων τους με σεβασμό προς το περιβάλλον. Foto 333 Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: 1. Βελτίωση της ποιότητας των εμπορικών ελιών και του ελαιόλαδου, που παράγονται στις συμμετέχουσες περιοχές. 2. Ορθολογική διαχείριση των λυμάτων των ελαιοτριβείων, μέσω της αφαίρεσης φαινολικών συστατικών και της αντικατάστασής τους με βιοενεργά βρώσιμα συστατικά υψηλής προστιθέμενης αξίας. 3. Εφαρμογή των αποτελεσμάτων του προγράμματος στη διαδικασία παραγωγής μέσω δράσεων προώθησης, όπως επιμορφωτικά σεμινάρια σε ελαιοπαραγωγούς και ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων. Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκπροσώπησε η Υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Πολυξένη Γεωργίου. Ελιά, και Απόβλητα Ελαιοτριβείων: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Στις 11 και 12 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε, στο Μπάρι Ιταλίας, η πρώτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος και διασυνοριακό συνέδριο με θέμα: «Ελιά, Ελαιόλαδο και Απόβλητα Ελαιοτριβείων: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση». Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκπροσώπησαν ο Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Νίκος Καλόγερος και η Υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Πολυξένη Γεωργίου. Σεμινάριο στα 4 μεγάλα νησιά του Ιονίου για ελαιοπαραγωγούς και ελαιοτριβείς Η προσεχής φάση του προγράμματος προβλέπει την υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για ελαιοπαραγωγούς και ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων στα τέσσερα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας, ώστε να ενημερωθούν για νέες τεχνικές βελτιστοποίησης της παραγωγής και προστασίας του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα BIOOLEA είναι ένα από τα 13 έργα με ποικίλη θεματολογία (πολιτισμό, τουρισμό, περιβάλλον, αγροτική ανάπτυξη, εκπαίδευση, κτλ.) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013», που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση και των οποίων η υλοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει.