Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Παλικής (Σ.Τ.Ε.Π.)

Συνήλθε στις 7 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11πμ η Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών μελών του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Παλικής (Σ.Τ.Ε.Π.) για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εκλογή του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.
Εξελέγησαν οι κάτωθι οι οποίοι και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
Γεράσιμος Στρίντζης Πρόεδρος Δ.Σ.
Αικατερίνη Ατσάρου Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Κων/νος Λαζαράτος Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Βολτέρας Ταμίας
Νέστωρ Γιουλάτος Έφορος οργανωτικού
Ηλίας Ρηγάτος Τακτικό Μέλος
Γεράσιμος Ευαγγελάτος Τακτικό Μέλος
Χαράλαμπος Μουρελάτος Μέλος
Σάββας Κατερέλος Μέλος
Ληξούρι 7 Οκτωβρίου 2012
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Γενικός Γραμματεύς
Γεράσιμος Στρίντζης Κων/νος Λαζαράτος