Συνάντηση συσπείρωσης των συλλόγων Κεφαλονιτών Πειραιά και Αθήνας

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα