Στις καλένδες το έργο του Eνιαίου Λυκείου Aργοστολίου, καταγγέλλει ο Θόδωρος Γαλιατσάτος

Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, όπως προέκυψε από την απάντηση του περιφερειάρχη κ. Σπύρου σε σχετική επερώτηση της ΑΝ.Α.Σ.Α , τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η προοπτική υλοποίησης του έργου ! Συγκεκριμένα, έδωσε ένα κατάλογο με πάνω από δέκα ελλείψεις και εκκρεμότητες του φακέλου του έργου, μεταξύ των οποίων και η βεβαίωση του υπουργείου για την ίδρυση του σχολείου και την έγκριση της αναγκαιότητας του μεγέθους του! Δηλαδή, τίθεται θέμα ίδρυσης και μεγέθους την στιγμή που είναι έτοιμες οι μελέτες και η οικοδομική άδεια; Και το πιο σοβαρό: • O περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι ,λόγω αυτών των εκκρεμοτήτων, δεν μπορεί να προσδιορίσει πότε θα δημοπρατηθεί το έργο! Η ΑΝ.Α.Σ.Α καλεί την σχολική κοινότητα της Κεφαλονιάς, μαθητές-γονείς-καθηγητές, και τους τοπικούς φορείς να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα και να απαιτήσουν την άμεση και σε πλήρη προτεραιότητα προώθηση της εκτέλεσης του Ενιαίου Λυκείου Αργοστολίου, ενός έργου με τεράστια σημασία για τον τόπο και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. H επερώτηση επικεφαλής «ΑΝ.Α.Σ.Α.», Θ. Γαλιατσάτου, προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σπυρίδωνα Σπύρου, με θέμα: έργου «Κτήριο Ενιαίου Λυκείου Αργοστολίου», έχει ως εξής: Παρακαλώ να μας ενημερώσετε για την πορεία ολοκλήρωσης του έργου «Κτήριο Ενιαίου Λυκείου Αργοστολίου».

 • Eχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί οι μελέτες στο σύνολό τους;
 • Είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση της εκτέλεσης του έργου;
 • Eχουν εγκριθεί οι όροι δημοπράτησης του έργου;
 • Πότε κατά την εκτίμησή σας θα είναι έτοιμο το έργο για δημοπράτηση;
 • Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι επί δίμηνο ο φάκελος αν και σας έχει αποσταλεί από την OΣΚ παραμένει ακόμη ανέλεγκτος από τις υπηρεσίες σας;
 • Ποιος είναι ο βαθμός προτεραιότητας που δίνεται στο έργο, δεδομένης της τεράστιας σημασίας του για τις σχολικές κτιριακές υποδομές της Π.Ε. Κεφαλληνίας;

Η απάντηση του Περιφερειάρχη Η πρόταση υπεβλήθη από τον OΣΚ στις 10 Αυγούστου 2012. Με δεδομένο το γεγονός ότι έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί από τον OΣΚ οι μελέτες και οι όροι δημοπράτησης του έργου, το έργο αντιμετωπίζεται τόσο λόγω της φύσης των αναγκών που προορίζεται να καλύψει όσο και του οικονομικού μεγέθους του σαν έργο υψηλής προτεραιότητας. Αυτός όμως ο λόγος δημιουργεί και την ανάγκη πριν εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου με την ένταξή του στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που διαθέτει τους αντίστοιχους πόρους να ξεκαθαριστούν και επιλυθούν ορισμένα θέματα που θα εξασφαλίσουν παράλληλα την απρόσκοπτη υλοποίησή του στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής Περιόδου. O έλεγχος του έργου έχει ξεκινήσει από την Διαχειριστική Αρχή και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του OΣΚ γίνεται προσπάθεια να συμπληρωθούν και επιλυθούν οι παρακάτω μέχρι στιγμής τυπικές αλλά και ουσιαστικές εκκρεμότητες:

 • Να υποβληθεί η απαραίτητη βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων (Προτείνονται φωτοβολταϊκά στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας)
 • Να υποβληθεί η απαραίτητη Απόφαση του Υπουργού Παιδείας ή/και Προεδρικό Διάταγμα για την ίδρυση του σχολείου και καθορισμού του μεγέθους της σχολικής μονάδας ή προαγωγής του μεγέθους της σχολικής μονάδας ή άλλου εγγράφου που να πιστοποιεί σε παρόντα χρόνο την λειτουργία της σχολικής μονάδας.
 • Να υποβληθεί η απαραίτητη Σύμφωνη Γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με την οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και η προτεραιότητα της προτεινόμενης πράξης.
 • Να υποβληθεί η απαραίτητη τεκμηρίωση που να εξασφαλίζει την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (βασικού εξοπλισμού, εξοπλισμού εργαστηρίων φυσικοχημείας και πληροφορικής, βιβλιοθήκης, γυμναστηρίου κλπ). Σε περίπτωση που η παραπάνω προμήθεια δεν διασφαλίζεται από άλλους πόρους να προβλεφθεί η χρηματοδότησή του με άλλο ή άλλα υποέργα από την αιτούμενη χρηματοδότηση.
 • Να προστεθούν στο Προτεινόμενο Τεχνικό Δελτίο υποέργα που να αφορούν την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, την σύνδεση με τηλεπικοινωνίες καθώς και την επίβλεψη των εργασιών από αρχαιολογία με την σχετική τεκμηρίωση του κόστους.
 • Να επικαιροποιηθούν τα έγγραφα των αρχαιολογικών υπηρεσιών αφού αυτά που υποβλήθηκαν είναι στο πλαίσιο γνωμοδότησης της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 2008.
 • Να υποβληθεί το απαλλακτικό περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
 • Τέλος θα πρέπει να επιλυθούν προβλήματα που αφορούν στην πληρότητα της τεχνικής μελέτης, ιδιαίτερα για τις Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς και θέματα προϋπολογισμού και Τευχών Δημοπράτησης, αφού προτείνεται μεικτό σύστημα δημοπράτησης τόσο με συμπλήρωση τιμολογίου όσο και με κατ’ αποκοπήν τίμημα και πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός του τι υλοποιείται και με ποιο τρόπο.

Απ’ ότι καταλαβαίνετε οι εκκρεμότητες είναι πολλές, κάποιες από αυτές σοβαρές που θα διαμορφώσουν και το ύψος της χρηματοδότησης του σημαντικού αυτού έργου. Η συνεργασία με τις Υπηρεσίες του OΣΚ είναι συνεχείς και αφού ξεκαθαριστούν κάποιες από τις δευτερεύουσες εκκρεμότητες θα γίνει μία συνάντηση για να δρομολογηθεί η πορεία του έργου. Η πληθώρα των εκκρεμοτήτων επομένως εξηγεί τόσο την καθυστέρηση που υπάρχει όσο και την προφανή αδυναμία να προσδιοριστεί στη φάση αυτή ο χρόνος ένταξης και δημοπράτησης.