Εδαφική συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας, πού συμμετέχει η Περιφέρεια

ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «» – Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Ποιες προτάσεις εντάχθηκαν Ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, , εκπροσωπώντας την και τον Περιφερειάρχη. Σπ. Σπύρου αλλά και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, συμμετείχε στις εργασίες της 2ης Επιτροπής Αξιολόγησης Πράξεων και 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία, που συνήλθαν στα Γιάννενα στις 4& 5 Δεκεμβρίου 2012. Περιβαλλοντικά Πάρκα Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων, εγκρίθηκαν οι προτάσεις έργων που είχαν κατατεθεί στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Προγράμματος. Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εγκρίθηκαν δύο προτάσεις με αντικείμενο τα Περιβαλλοντικά Πάρκα η μία με συμμετοχή των 3 ελληνικών επιλέξιμων περιφερειών και των τριών ιταλικών επιλέξιμων επαρχιών και την προώθηση των αγροτικών προϊόντων η άλλη, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κέρκυρας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ένταξη του προσήνεμου μόλου του λιμανιού της Κέρκυρας Σημαντικότερη απόφαση για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ειδικότερα για την , στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, ήταν η ένταξη του προσήνεμου μόλου του λιμανιού της Κέρκυρας στο Πρόγραμμα Ελλάδα- Ιταλία με προϋπολογισμό 6 εκ. €. Η ένταξη του έργου ήταν αποτέλεσμα επίμονης προσπάθειας του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σπύρου και του Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας κ. Σκούρτη, καθώς ο προσήνεμος μόλος έχει χαρακτηρισθεί ως έργο σημαία από την ηγεσία της Περιφέρειας και το Πρόγραμμα Ελλάδα- Ιταλία θεωρείται η καλύτερη πηγή χρηματοδότησης, ως προς την ταχύτητα των διαδικασιών και απορρόφησης των χρημάτων. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η σταθερή χρηματοδότηση του έργου και η ταχεία αποπεράτωσή του. Μετά το πέρας των εργασιών ο κ. Σκούρτης, δήλωσε: «Από την αρχή της θητείας μας επενδύσαμε στα ευρωπαϊκά προγράμματα όχι μόνο επειδή θεωρούμε πώς είναι μια πηγή χρηματοδότησης του αναπτυξιακού μας οράματος, αλλά και γιατί είμαστε βέβαιοι πως με τη συνεργασία με φορείς γειτονικών περιοχών, μόνο καλά αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε. Η προσπάθεια αρχίζει τώρα να αποδίδει καρπούς, και είμαστε χαρούμενοι, για την ανταμοιβή αυτή των προσπαθειών μας».