Διπλή συνεδρίαση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς

Πρόσκληση για δύο συνεδριάσεις δέχτηκαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς για σήμερα Τετάρτη 27 Μαρτίου.

Οι προσκλήσεις

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (14η   συνεδρίαση)  στο Δημοτικό  κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) τις 27 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ωρα 14.30 προκειμένου να συζητηθεί  το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Γνωμοδότηση και διατύπωση προτάσεων για τη μελέτη με θέμα « Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού   και αειφόρου ανάπτυξης Π.Ι.Ν  -Σταδιο Α1»                                                                                   ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου  

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (15η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 27 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ωρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:1. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Β΄Φάση) Δήμου Κεφαλλονιάς για την περίοδο 2013-2014. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου 2. Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. Κεφαλλονιας για την περίοδο 2013-2014. ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος 3. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας- Ιθάκης οικ. έτους 2013. ΕΙΣ:. Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου 4. Αποδοχή…