Έργο ύψους 300.000 ευρώ για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην Κεφαλονιά

om3lttnk Τη διακήρυξη διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της Κεφαλονιάς, αποφάσισε ο . Το έργο ονομάζεται «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής, Ανάδειξης και Δικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλονιάς με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και έχει στόχο τη δικτύωση και προβολή της Κεφαλονιάς μέσα από εφαρμογές διαδικτύου και κινητών συσκευών. Ο Δήμος πρόκειται να κατασκευάσει ένα κεντρικό portal που θα περιλαμβάνει:

 • Την καταγραφή όλων των θέσεων των πολιτιστικών και τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου, καθώς και σημαντικών πληροφοριών για αυτά (περιγραφές, εξοπλισμός, ώρες λειτουργίας, φωτογραφίες κ.λπ).
 • Καταγραφή τουριστικών και ιστορικών διαδρομών σε δυναμικούς χάρτες και εμπλουτισμός τους με φωτογραφίες και βίντεο από τα σημαντικότερα σημεία τα οποία συναντά ο επισκέπτης σε αυτές – Εικονική περιήγηση και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.
 • Συλλογή, οργάνωση, αξιοποίηση και γεωγραφική απεικόνιση του πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνες – βίντεο) που υπάρχει για την περιοχή και που βρίσκεται διαθέσιμο σε δημοφιλείς πλατφόρμες διαμοιρασμού περιεχομένου (flickr, Wikipedia κ.α.) καθώς και στα αρχεία του Δήμου και το οποίο αφορά σε φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζει ενδιαφέρον για την τουριστική και πολιτιστική προβολή του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα «κολάζ» φωτογραφιών και βίντεο, από διάφορες χρονικές περιόδους για τα σημαντικότερα σημεία του Δήμου στο οποίο μπορούν ενεργά τόσο οι πολίτες όσο και οι επισκέπτες του Δήμου να προσθέτουν το δικό τους υλικό, εμπλουτίζοντας τη βάση με υλικό που έχουν στη διάθεσή τους.
 • Δημιουργία εφαρμογών οι οποίες θα είναι εν μέρει διαθέσιμες και μέσω κινητών ή άλλων έξυπνων συσκευών και θα επιτρέπουν στους πολίτες και τους επισκέπτες:
  o Να πληροφορούνται για τα σημεία ενδιαφέροντος (τουριστικά, πολιτιστικά) καθώς και για τις τρέχουσες και μελλοντικές εκδηλώσεις του Δήμου.
  o Να αναρτούν πολυμεσικό περιεχόμενο το οποίο έχουν στη διάθεσή τους (φωτογραφίες, βίντεο) με γεωγραφική και χρονική αναφορά.
  o Να βρίσκουν στοιχεία, εικόνα και σχετικές πληροφορίες για τις σημαντικές τουριστικές, ιστορικές και άλλες διαδρομές σε σχέση με τη γεωγραφική θέση που βρίσκονται.
  o Να περιηγούνται εικονικά με τη χρήση εικόνων, βίντεο και πανοραμικών απεικονίσεων 360ο σε όλες τις προσχεδιασμένες τουριστικές, ιστορικές και άλλες διαδρομές και σημεία
  ενδιαφέροντος.
  o Να σχεδιάζουν την περιήγησή τους, να την αποθηκεύουν και να την χρησιμοποιούν όποτε θελήσουν. Στην περιήγησής του θα μπορούν να ανεβάζουν φωτογραφίες και σχόλια και ό,τι άλλο επιθυμούν έτσι ώστε να δημιουργούν ένα «προσωπικό ηλεκτρονικό αρχείο εμπειριών».

Το έργο είναι συνολικού ύψους 300.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση «ταμείο ΕΤΠΑ» και από εθνικούς πόρους. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 11/06/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Κεφαλονιάς, Πλατεία Βαλλιάνου, 28100, Αργοστόλι. Δείτε την διακήρυξη του διαγωνισμού:

 

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα