Φυλλάδιο στα αγγλικά για την πρόληψη πυρκαγιών από την πυροσβεστική

Ξενόγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο για την αποφυγή πρόκλησης – εξάπλωσης πυρκαγιάς δημιούργησε η πυροσβεστική υπηρεσία Αργοστολίου, εν όψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου.   Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

Ξενόγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο για την αποφυγή πρόκλησης – εξάπλωσης πυρκαγιάς δημιούργησε η πυροσβεστική υπηρεσία Αργοστολίου, εν όψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου. 5uqt0wzi 

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα