Αποχή και ΠΑΣΠ κερδισμένοι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

4ue3mufq Πραγματοποιήθηκαν οι φοιτητικές εκλογές στο . Στα έξι τμήματα που λειτουργούν ψήφισαν συνολικά 836 φοιτητές έναντι 1040 το 2012. Πρώτη παράταξη αναδείχτηκε η ΠΑΣΠ (η οποία είχε ψηφοδέλτιο και στα έξι τμήματα) η οποία έλαβε συνολικά 339 ψήφους και δεύτερη η  ΠΚΣ με 159 ψήφους. Η ΔΑΠ, με ψηφοδέλτιο μόνο στο τμήμα Ιστορίας έλαβε 11 ψήφους, οι αριστερές συμμαχίες (ΡΩΓΜΗ- ΕΑΑΚ-ΑΡ.ΕΝ) συγκεντρωτικά 113 ψήφους η ΦΑΣΜΑ, με ψηφοδέλτιο μόνο στο ΤΞΓΜΔ, 74 ψήφους και τα ανεξάρτητα ψηφοδέλτια 88 ψήφους. Υπήρξαν επίσης 27 λευκά ψηφοδέλτια και 22 άκυρα.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα