Η ΑΣΣΦΙΟΝ νικήτρια στις εκλογές στο τμήμα Δημ. Σχέσεων

bqv00nev Νικήτρια των φοιτητικών εκλογών για μια ακόμη φορά ανακηρύχθηκε η , στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του στην . Πήρε 122 ψήφους (σε σύνολο 142) και ακολούθησε η ΠΚΣ με 16 ψήφους. Υπήρξαν 1 άκυρο και 3 λευκά.