Π.Ε. Κεφαλονιάς: Απάντηση σε ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης για την επίορκο εκπαιδευτικό

Έχοντας υπ΄ όψιν την ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης, για την διαδικασία ψηφίσματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο στο ζήτημα εκπαιδευτικού που αντιμετωπίζει την κατηγορία της επιορκίας και την στάση της Περιφερειακής Αρχής επί αυτού, σας γνωρίζουμε ότι εφόσον για το εν λόγω ζήτημα, ακολουθούνται αρχικά οι νόμιμες διοικητικές διαδικασίες με την διεξαγωγή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, η όποια παρέμβασή μας είναι ανεδαφική και συνιστά παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Δεδομένου ότι πιστεύουμε στον νόμο και τις αρχές που διέπουν την εφαρμογή του, θεωρούμε παράταιρες τις όποιες τοποθετήσεις για το συγκριμένο ζήτημα ενώ τελεί σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση, άλλωστε ουδείς από εμάς υποκαθιστά τον νόμο. Πέραν αυτού όμως, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι όλοι επιβάλλεται να υποκείμεθα στην διαδικασία της αξιολόγησης, σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε και οποιαδήποτε και αν είναι η αρμοδιότητα ή ο ρόλος μας. Η αξιολόγηση επιβεβαιώνει την ευσυνειδησία και την αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων μας και την δυνατότητα ή όχι της ανάληψης περαιτέρω ευθυνών, ειδικά στους δημοσίους λειτουργούς και συνιστά μια πρακτική που ακολουθείται επί σειρά ετών. Απουσία της, ελλοχεύει ο κίνδυνος εφησυχασμού ή διατήρησης μη ικανών, ασυνεπών ή ατόμων με ροπή στην παρανομία, σε καίριες θέσεις. Άλλωστε σε όλους τους χώρους εργασίας υπάρχουν και οι εξαιρέσεις που αμαυρώνουν την καλή έξωθεν μαρτυρία του υπαλληλικού δυναμικού και η αξιολόγηση προστατεύει αυτούς που δρουν φιλότιμα και με σεβασμό στα καθήκοντά τους από ατυχείς αρνητικές γενικεύσεις. Ως εκ τούτου θεωρούμε σκόπιμη την αποστασιοποίησή μας προκειμένου να ολοκληρώσει η δικαιοσύνη απερίσπαστα το έργο της. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ