Εκδήλωση για την Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Ελειού – Πρόννων (αναβλήθηκε για 11.5.2013)

Η εκδήλωση αναβάλλεται για το Σάββατο, 11 Μαΐου 2013, στον Κατελειό.

2zhq4dtp

Η εκδήλωση αναβάλλεται για το Σάββατο, 11 Μαΐου 2013, στον Κατελειό.