Πρόσφατοι σεισμοί

Στο χάρτη παρουσιάζονται όλοι οι τελευταίοι σεισμοί στον Ελλαδικό χώρο που έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από 3 ρίχτερ. Ο πιο πρόσφατος σεισμός αναβοσβήνει.
Η ενημέρωση γίνεται σε πραγματικό χρόνο από το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο