Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (3.6.2013)

Συνεδριάζει το , στις   3 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 προκειμένου να συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.Σύνταξη μελέτης κατασκευής νέας πεζογέφυρας Δ.Ε. Σάμης

ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

  1. 2.Τροποποίηση προϋπολογισμού δράσεων οικ έτους 2013 υλοποίησης έργου «Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα – VIS» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREGIV

ΕΙΣ: Ομάδα παρακολούθησης του προγράμματος

  1. 3.Αποδοχή της μελέτης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»

ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

  1. 4.Έγκριση όρων & υπογραφής προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς με την Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. ΟΤΑ, για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»

ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

  1. 5.Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Ι.Ν. με κωδικό 26

ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

  1. 6.Απευθείας Μίσθωση αγροτεμαχίου στη τοποθεσία «ΞΕΡΑ» περιοχής Ποταμιανάτων Δ.Ε. Πυλαρέων

ΕΙΣ: Νομική Υπηρεσία – Δ/νση Προγραμματισμού

  1. 7.Σχετικά με λειτουργία ΚΟΙΣΠΕΡΟΤΑ

ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

  1. 8.Συνέχεια της αρ.336/12 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου επί αιτήσεως κ. Ν. Σκλαβούνου σχετικά με κυκλοφορία τουριστικού τραίνου.

ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

  1. 9.Σχετικά με αναφορά – καταγγελία κ.κ. Μαρίνου Μανέτου και Φωτίου Μανέτου

ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος 10. Έκδοση πρωτοκόλλoυ διοικητικής αποβολής ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου 11. Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος στην περιοχή ΡΑΓΙΑ Πόρου ΕΙΣ: ΤΥΔΚ 12. Παραχώρηση Δημοτικού κτιρίου στο Σύνδεσμο εγκαταστατών υδραυλικών Θερμικών και Κλιματιστικών έργων Νομού Κεφαλληνιας & Ιθάκης. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου 13. Έγκριση δαπανών ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία 14. Μετακινήσεις Δημάρχου ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία