Εικόνες από το πανηγύρι στην Ι.Μ. Θεμάτων στη Πύλαρο.

Οι φωτογραφίες είναι από το vlahatasamis.gr

h10lk0vz

Οι φωτογραφίες είναι από το vlahatasamis.gr