Έκτακτη γενική συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Ρότα

jxglfdwf Πρόσκληση απέστειλε η ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΡΟΤΑ για έκτακτη  Γενική Συνέλευση μετά την παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς. Προσκαλούν τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεί του ΚΟΙΣΠΕ, στον ημέρα Τετάρτη 19 Ιουνίου και ώρα 9.00 π.μ. για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακαλούμε τους ιδρυτικούς φορείς της γ΄ κατηγορίας που έχουν μετεξελιχθεί με αφορμή την εφαρμογή του Νόμου Καλλικράτη να ορίσουν τους νομίμους εκπροσώπους τους οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού. Συγκεκριμένα τους: Α) Δήμος Κεφαλονιάς ως νόμιμο συνεχιστή του Δήμου Αργοστολίου και του Δήμου Λειβαθούς. Β)  Τον του Δήμου Κεφαλονιάς, ο οποίος λόγω αντικειμένου αντικαθιστά την ΔΕΚΑΑ. Γ) Την  Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, ο οποίος αντικαθιστά την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Πηγή: http://kefaloniaphotonews.gr