Κλειστή η Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου έως την Πέμπτη

Κλειστή θα παραμείνει η Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου μέχρι τις 19.6.2013, εξαιτίας της μεταφοράς και ενοποίησης της Δ.Ο.Υ. Ιθάκης στο ίδιο κτήριο.

d13ebwi4 Κλειστή θα παραμείνει η Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου μέχρι τις 19.6.2013, εξαιτίας της μεταφοράς και ενοποίησης της Δ.Ο.Υ. Ιθάκης στο ίδιο κτήριο.