Εκπροσώπηση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο Εθνικό Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής

fabb31ir Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ Σπυρίδωνα Σπύρου, η Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Πολιτικής και Θαλάσσιων Συγκοινωνιών, Δίκτυα Περιφερειών και Ευρωπαϊκών Συνεργασιών, κυρία , θα εκπροσωπεί τα Ιόνια Νησιά στο . Το που συστήνεται για πρώτη φορά με ευρεία εκπροσώπηση των πολιτικών και παραγωγικών φορέων των νησιών θα είναι ένα όργανο που θα έχει γνωμοδοτικό ρόλο για τις βασικές αρχές χάραξης πολιτικών στα νησιά, αλλά και για το σχεδιασμό και υλοποίηση νησιωτικών πολιτικών.