Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι.: Τα QRCodes στην επικοινωνία [video]

Η χρήση της Τεχνολογίας των QRCodes στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για πολυγλωσσική επικοινωνία με φοιτητές, καθηγητές και επισκέπτες του Τμήματος.

Η χρήση της Τεχνολογίας των QRCodes στο & Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για πολυγλωσσική επικοινωνία με φοιτητές, καθηγητές και επισκέπτες του Τμήματος.