Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Α' εξαμήνου 2013 στο Ε.Τ.Α.Α.

Το ΔΣ του ΕΤΑΑ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών Α εξαμήνου 2013 έως 15/9/13 χωρίς πρόσθετα τέλη.

Το ΔΣ του ΕΤΑΑ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών Α εξαμήνου 2013 έως 15/9/13 χωρίς πρόσθετα τέλη.