Οργή για «φουσκωμένα στοιχεία» από τους συνεργάτες του Καραμανλή

osi1cctm Φωτιές άναψε στη και κυρίως στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, το σαββατιάτικο δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» σύμφωνα με το οποίο για την κατάσταση της Οικονομίας δεν ευθύνεται ο Α. Παπανδρέου, αλλά οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. (2004-2009), που, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, επιδόθηκαν σε όργιο σπατάλης και προσλήψεων, αυξάνοντας το χρέος και τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων.
Ιδιαίτερη αντίδραση έχει προκαλέσει η αναφορά σε «στοιχεία» σύμφωνα με τα οποία «από τις 7 Μαρτίου του 2004 έως και τις 30 Ιουνίου του 2009 πραγματοποιήθηκαν 865.132 γαλάζιες προσλήψεις με την υπογραφή του Προκόπη Παυλόπουλου».
Η αντίδραση υπήρξε άμεση, καθώς από κύκλους του Κώστα Καραμανλή δόθηκε non paper με τα πραγματικά στοιχεία, από όπου προκύπτει για το μεν χρέος ότι αυτό αυξήθηκε λόγω της αποπληρωμής υποχρεώσεων που είχαν δημιουργηθεί στην προηγούμενη (επί ΠΑΣΟΚ) περίοδο, για τη δε αύξηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων ότι αυτή ουδεμία σχέση έχει με τα διαλαμβανόμενα στο ρεπορτάζ.
Όσον αφορά στο χρέος, σύμφωνα με τους συνεργάτες του Κ. Καραμανλή:
Το μέγεθος του Δημοσίου χρέους δεν αποτυπώνεται σε απόλυτα νούμερα, αλλά πάντοτε ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Ακόμη όμως και αν πάρει κανείς τα στοιχεία του ίδιου του ρεπορτάζ σε απόλυτους αριθμούς, το χρέος επί Ανδρέα Παπανδρέου υπερδεκαπλασιάστηκε (αύξηση 1.050 %). Αύξηση πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη περίοδο, όπως φαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί.
Σε κάθε περίπτωση η αύξηση του χρέους επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας αναλύεται ως εξής:
Την 31/12/2003 το Χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης ήταν 182 δις ευρώ και την 31/12/2008 διαμορφώθηκε σε 262 δις ευρώ. Δηλαδή αυξήθηκε κατά 80 δις ευρώ.
Πού πήγαν αυτά τα χρήματα:
-50 δις πήγαν για την πληρωμή τόκων, στο δημόσιο χρέος που κληρονόμησε η Νέα Δημοκρατία.
-10 δις πήγαν για την πληρωμή αμυντικών εξοπλισμών που είχαν παραγγελθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και πληρώθηκαν επί ΝΔ.
– 2,5 δις πήγαν για χρέη Νοσοκομείων που βρήκε η ΝΔ από προηγούμενα χρόνια.
– 7 δις πήγαν για υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία που είχαν αναλάβει οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Δηλαδή από τα 80 δις, τα 70 περίπου, πήγαν για την κάλυψη υποχρεώσεων που είχαν αναλάβει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, του ΠΑΣΟΚ.
Ακόμη και αν συνυπολογίσουμε το 2009, χρονιά που το Δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά πολύ, όπως συνέβη σε όλες τις χώρες, λόγω της διεθνούς κρίσης, η συνολική εικόνα δεν αλλάζει. Στο τέλος του 2009, το χρέος ήταν 298 δις ευρώ, δηλαδή αυξημένο κατά 116 δις ευρώ σε σχέση με το 2003.
Στο διάστημα 2003 – 2009 οι τόκοι που πληρώθηκαν ήταν 61 δις ευρώ, 20 δις ήταν οι δαπάνες για εξοπλισμούς, χρέη νοσοκομείων και ταμεία.
Άλλα 5,2 δις καλύπτουν τις δαπάνες για την απόκτηση προνομιούχων μετοχών των τραπεζών και την αύξηση κεφαλαίου του ΤΕΜΠΜΕ, στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας και στήριξης του τραπεζικού συστήματος.
Τα υπόλοιπα 30 δις περίπου είναι το έλλειμμα του 2009, όπου φρόντισε να το φτάσει το ΠΑΣΟΚ.
Εν πάση δε περιπτώσει η Κυβέρνηση Κ. Καραμανλή δανείσθηκε, μεταξύ 2004-2009, πρωτογενώς λιγότερο από 10 δις. Πρόκειται για το μικρότερο ετήσιο ύψος πρωτογενούς δανεισμού τουλάχιστον από την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.
Για της Προσλήψεις
Ι. Ως προς τους δημόσιους υπαλλήλους, υπό την ευρεία του όρου έννοια η οποία περιλαμβάνει και εκείνους που υπηρετούσαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου :
Α.- Το 2004 υπηρετούσαν 472.332 υπάλληλοι, κατανεμόμενοι ως εξής :
1. Κεντρική Υπηρεσία 354.695
2. ΝΠΔΔ   44.910
3. ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού   72.727
.- Το 2009 υπηρετούσαν 530.589 υπάλληλοι ,κατανεμόμενοι ως εξής :
1. Κεντρική Υπηρεσία 397.897
2. ΝΠΔΔ   48.634
3. ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού   84.058
Γ.- Άρα η διαφορά μεταξύ 2004 και 2009 είναι 58.257 περισσότεροι υπάλληλοι.
1. Απ’ αυτούς οι 33.500 δεν προσλήφθηκαν πρωτογενώς αλλά προέρχονται από εκείνους των οποίων οι ιδιωτικού δικαίου συμβάσεις μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 164/2004. Επισημαίνεται ότι η μετατροπή αυτή έγινε υποχρεωτικώς – και με διαδικασία ΑΣΕΠ, μολονότι τούτο δεν ήταν επιβεβλημένο κατά το Σύνταγμα – λόγω των προβλέψεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1999. Συγκεκριμένα η Κυβέρνηση Κ. Σημίτη αφενός είχε «κληροδοτήσει» το 2004 στην Κυβέρνηση Κ. Καραμανλή περί τους 129.000 συμβασιούχους ορισμένου χρόνου και έργου. Και, αφετέρου, ουδέν είχε πράξει για την προσαρμογή στην ως άνω Οδηγία, υπό τον κίνδυνο καταδίκης της Χώρας με ανυπολόγιστες οικονομικές συνέπειες. Γι’ αυτό και αμέσως εκδόθηκε το ως άνω Π.Δ. 164/2004 με το οποίο, και σε συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου οι 33.500 συμβάσεις κείνων που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
2. Κατά συνέπεια μεταξύ 2004-2009 προσλήφθηκαν πρωτογενώς, και για την κάλυψη υφιστάμενων τεράστιων κενών του στενού δημόσιου τομέα – πάντοτε δε μέσω ΑΣΕΠ – 24.757 δημόσιοι υπάλληλοι. Εκ των οποίων πάνω από 10.000 στους ΟΤΑ α΄ και  β΄ βαθμού.
3. Απλή στατιστική παρατήρηση λοιπόν αποδεικνύει ότι ο κατ’ έτος μέσος όρος προσλήψεων μεταξύ 2004-2009 ήταν ο μικρότερος, τουλάχιστον μετά το 2000. Και, βεβαίως, δεν γίνεται λόγος για τα προηγούμενα – ιδίως μετά το 1981 – χρόνια, όπου συνέβησαν τα «όργια» κομματικών προσλήψεων του ΠΑΣΟΚ – «φυσικά» εκτός ΑΣΕΠ – και για τα οποία τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα σιωπούν «αιδημόνως».
ΙΙ. Ως προς τους συμβασιούχους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και έργου :
Α.- Τα στοιχεία έχουν ως εξής :
1.Το 2004 υπηρετούσαν 128.963 συμβασιούχοι, οι οποίοι είχαν προσληφθεί    από τις Κυβερνήσεις Σημίτη, κατανεμόμενοι ως εξής :
(α) Ορισμένου χρόνου : 94.352
(β) Έργου : 34.431
2. Το 2005 υπηρετούσαν 128.868 συμβασιούχοι, κατανεμόμενοι ως εξής :
(α) Ορισμένου χρόνου : 92.762
(β) Έργου : 36.106
      3. Το 2006 υπηρετούσαν 128.421 συμβασιούχοι, κατανεμόμενοι ως εξής :
(α) Ορισμένου χρόνου : 103.312
(β) Έργου :   25.109
      4. Το 2007 υπηρετούσαν 118.513 συμβασιούχοι, κατανεμόμενοι ως εξής :
(α) Ορισμένου χρόνου : 96.114
(β) Έργου : 22.399
5. Το 2008 και επέκεινα υπηρετούσαν 96.819 συμβασιούχοι, κατανεμόμενοι     ως εξής :
(α) Ορισμένου χρόνου : 75.127
(β) Έργου : 21.692
.- Από τα στοιχεία αυτά συνάγεται ότι αν μεταξύ 2004-2006 ο αριθμός των συμβασιούχων αυτών ήταν σχετικά υψηλός – αλλά ίσος μ’ αυτόν που προσέλαβε το ΠΑΣΟΚ προ του 2004 – είναι διότι κατά τα τρία αυτά χρόνια ανανεώθηκαν υποχρεωτικώς, όσο διαρκούσαν οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ, οι προ του 2004 συμβάσεις εκείνων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί, όπως τονίσθηκε, από τις Κυβερνήσεις Σημίτη και ενέπιπταν στις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004. ΄Ητοι οι συμβάσεις που τελικώς μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου.
Γι’ αυτό και μετά το 2007 «έπεσαν» καθέτως, φθάνοντας πλέον στο μικρότερο επίπεδο, τουλάχιστον μετά το 2000.

Πηγή: elzoni.gr