Αντιδήμαρχος Ελειού Πρόννων ο Βασίλης Καμπίτσης

15rv0lpm Ορίστηκε και επίσημα από το Δήμο Κεφαλονιάς αντιδήμαρχος Ελειού Πρόννων ο , πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Κεφαλονιάς. Ο μέχρι σήμερα αντιδήμαρχος μετατρέπεται σε θεματικό αντιδήμαρχο Κεφαλονιάς στον τομέα των Τεχνικών Υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Κεφαλονιάς.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα